Home
Viniční usedlost- či majer rodiny Markel zasazený do rozsáhlé zahrady anglického stylu se nachází na rozhraní viničních tratí Kacperky a Na zámku, odkud odedávna pocházejí jaroslavická vína. Vinařství Markel navazuje na vinařský um předků rozvíjený na Jaroslavicku již od 17. století. Jejich vína byla před dvěma sty lety dodávána do Říma a před jedním stem let do Vídně. Nynější usedlost sází na snoubení tradice s moderními technologiemi zachovávajících však lidský rozměr, specializuje se na malé partie přívlastkových vín s jedinečným terroir. Kacperským vinicím dodávají nezaměnitelný charakter naváté spraše ukrývající hlubiny Sarmatského moře - pravěkého oceánu.

 

 

 

„… Ale vinobraní mělo začít až za několik dnů, do té doby zbývalo Michalu Tóthovi dost času, aby prochodil všechny zapadlé kouty své vinice a seznámil se s každým jednotlivým keříčkem: tohle je dinka, tohle zase medovec, tamhle je góhér, muškát, kadarka. Je to ale zvláštní! Pomalu se z nich stávají živé bytosti a člověk ví, že tenhle medovec má nějakou nemoc, že tamhleté dince v rohu odssává mízu nějaký planý  výhonek, který by se měl odstranit.

Hospodář chodí po brázdách, přeměřuje meze, pro srovánání nahlíží k sousedovi, říká si, že semhle by měl postavit besídku, ….. Rázem zjistí, že se do své vinice zamiloval …“

 

Kálmán Mikszáth, Případ mladého Nosztyho s Maryškou Tóthovou